O nas //

Miło nam poinformować, że w dniu 23 października 2017r. zostało zawarte porozumienia na rzecz utworzenia Rzeszowskiego Klastra Odnawialnych Źródeł Energii. Sygnatariuszami porozumienia są:

Miasto Rzeszów //

Gmina Tyczyn //

Gmina Błażowa //

Gmina Nozdrzec //

Sygnatariusze – Członkowie Klastra – na mocy zawartego porozumienia uzgodnili realizację szerokiego zakresu działań ukierunkowanych na rzecz budowy samowystarczalnego energetycznie obszaru oraz gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii. System będzie budowany w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii wspartych jednostkami wysokosprawnej kogeneracji.

Rzeszowski Klaster Energii jest otwarty nie tylko dla lokalnych instytucji i przedsiębiorstw, ale również dla mieszkańców, którzy zyskają dzięki niemu szansę na obniżenie kosztów zużywanej energii.

Wytwarzana i dystrybuowana w ramach Klastra energia może być wykorzystywana do zasilania każdego rodzaju obiektu i instalacji na obszarze gmin objętych, jego funkcjonowaniem, np.:

  • obiektów samorządowych oraz użyteczności publicznej,
  • przedsiębiorstw,
  • spółek komunalnych,
  • obiektów mieszkalnych (wspólnot, spółdzielni i osób fizycznych).

Wytwarzana energia zostanie również wykorzystana do zasilenia autobusów elektrycznych, które już w 2018r. pojawią się na ulicach Rzeszowa.

W zasobach energetycznych Klastra Energii ujęte są istniejące źródła odnawialne, w tym:

  • elektrownia fotowoltaiczna o mocy 1,2 MW należąca do lokalnego MPWiK,
  • instalacja biogazu z osadów ściekowych sprzężona ze źródłem wysokosprawnej kogeneracji,

oraz nowoprojektowane źródła, m. in.:

  • elektrownia wiatrowa zlokalizowana w Gminie Nozdrzec, w ramach której prawomocne pozwolenia na budowę pozwalają wybudować 18 masztów wiatrowych o łącznej mocy 48MW,
  • mniejsze instalacje OZE planowane do budowy na obszarze gmin.

Poszukujemy partnerów ukierunkowanych na stałą współpracę na rzecz rozwoju lokalnej efektywności energetycznej oraz rozwoju lokalnych zasobów odnawialnych źródeł energii opartych o transfer wiedzy, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w energetyce oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących Klaster Energii, a także wykreowanie regionu jako otwartego na rozwój czystych technologii istotnie ograniczających obciążenia i skutki środowiskowe, generowane przez sektor energetyki tradycyjnej, co istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia lokalnych mieszkańców.