Fotowoltaika //

Fotowoltaika //

Fotowoltaika (PV) – jest dziedziną nauki zajmującą się pozyskiwaniem energii – prądu, ze źródła odnawialnego (OZE) – światła słonecznego. Wykorzystuje tak zwane zjawisko fotowoltaiczne.

Zasada działania ogniw fotowoltaicznych : Ogniwa fotowoltaiczne, które znamy obecnie produkowane są z krystalicznego wafla krzemowego i łączone w moduły fotowoltaiczne. Foton (minimalna jednostka światła) padając na ogniwo fotowoltaiczne, jest pochłaniany przez krzem i wybija elektron ze swojej pozycji zmuszając go do ruchu. Ruch ten to właśnie przepływ prądu elektrycznego. Dzięki zastosowaniu złącza typu p-n – półprzewodnikowego, możliwe jest połączenie tego procesu z obiegiem elektronów w sieci energetycznej.

Fotowoltaika znajduje obecnie zastosowanie z dwóch głównych powodów: ekologicznych oraz praktycznych (promieniowanie słoneczne jest wszędzie dostępne). Możliwe jest wykorzystanie prądu z paneli fotowoltaicznych w dwóch rodzajach sieci – on- grid i off- grid.  W obu rodzajach sieci prąd jest wykorzystywany do bieżących potrzeb urządzeń. Pierwsza z nich zakłada oddanie nadmiaru wytworzonego prądu do lokalnej sieci elektro – energetycznej przy jednoczesnym stałym podłączeniu do sieci, z której korzysta się przy niedoborach energii z instalacji, natomiast druga zakłada odłączenie od sieci i magazynowanie energii w akumulatorze, będącym źródłem energii w razie niedoboru.