Magazynowanie //

Magazynowanie energii elektrycznej //

Magazynowanie energii elektrycznej – zestaw metod umożliwiających przechowywanie energii elektrycznej na dużą skalę, w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia może być magazynowana, gdy produkcja przeważa nad zużyciem i wykorzystywana, gdy zużycie przeważa nad produkcją.

Ponieważ zapotrzebowanie na energię zmienia się w ciągu doby magazyny energii umożliwiają masowe wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, których dostępność ulega gwałtownym zmianom w ciągu doby.

Bez magazynów energii, takie źródła muszą być wspomagane przez konwencjonalne elektrownie, które zaspokajają zapotrzebowanie, gdy odnawialne źródła produkują mniej energii.