Solary //

Solary //

Solary (kolektory słoneczne) zamieniają energię promieniowania słonecznego na ciepło.

Kolektory słoneczne najpowszechniej wykorzystywane są do:

  • podgrzewania wody użytkowej,
  • podgrzewanie wody basenowej,
  • wspomagania centralnego ogrzewania,
  • chłodzenia budynków,
  • ciepła technologicznego.

Kolektory wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego. Promienie padając na kolektor powodują nagrzanie kolektora i przekazanie ciepła do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło – może to być glikol lub woda, która następnie przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody. Kolektory powinny być zamontowane min. 3 m nad poziomem gruntu dzięki czemu znajdują się w bardziej nasłonecznionym miejscu, a wysokość ta pozwala na mniejsze narażenie na zabrudzenie lub uszkodzenie.